Claims Claims Claims

לא ניתן להפריז מספיק בחשיבות של התביעות (claims) בבקשה לפטנט – ובפרט בתועלת הנובעת מריבוי של תביעות במתן קר נרחב להגנה על ההיבטים השונים של המצאה חדשה.

כפי שכבר צוין בפוסט קודם (ראו: "התביעות = The Claims") – יש תועלת בניסוח תביעות מרובות ככל שניתן בזמן עריכה של בקשה חדשה לפטנט.

אגרות לתביעות

תביעות מרובות יכולות לייקר את אגרת ההגשה במדינות רבות – אולם עלויות אלה לרוב מגיעות רק בשלבים מאוחרים יותר של חיי הבקשה לפטנט ואינם צרכים להוות שיקול בבואנו לנסח את התביעות בעת ההגשה הראשונית של בקשה חדשה לפטנט.

אם ההגשה הראשונית של בקשה לפטנט היא לדוגמא פרוביז'ינל בארה"ב – אזי אין בגין הגשה שכזו תשלום נוסף על תביעות מעל כמות מסוימת.

כך גם המקרה בהגשה של בקשת PCT – ללא תלות במשרד שנבחר לבחינה של ה-PCT – אין בריבוי תביעות עלות נוספת באגרת ההגשה.

המקסימום שיכול לקרות לדוגמא בבקשת PCT אשר מכילה תביעות מרובות הוא שהמשרד הבוחן יסרב לבחון חלק מהתביעות, לדוגמא תוך טענה שאין אחידות המצאה בין התביעות.

הטקסט המקורי של בקשה לפטנט

עצם הגשת PCT עם תביעות מרובות הינה קריטית בייצור של גילוי אשר מהווה את ה"טקסט המקורי" של הגשות ההמשך של השלב הלאומי.

בבואנו לדוגמא לבצע בקשת חלוקה (divisional) בהמשך הדרך מבקשה לפטנט אשר ה"טקסט המקורי" שלה הכיל תביעות רלוונטיות להיבט ההמצאתי של ה-divisional – הסיכוי להצליח בצורה מיטבית לתבוע היבט המצאתי שכזה יגדל באם נוכל להצביע על תביעות מקוריות אשר נוסחו בהתאמה לגבי היבט המצאתי זה.

ריבוי תלות (multiple dependency) בתביעות

שימוש בריבוי תלויות בין תביעות אשר בטריטוריות מסוימות יכול להגדיל את עלויות ההגשה – גם כן לא צריך להילקח בחשבון כשיקול לגבי אופן ניסוח התביעות של ההגשה הראשונית.

ריבוי תלות בין תביעות היא דרך להמחיש שילובי מאפיינים רבים אשר יתכן ובהמשך הדרך נגלה שנרצה לנסות ולתבוע באופן עצמאי. כאן שוב – היכולת להצביע על ההגשה הראשונית ככזו אשר כבר הגדירה שילובי תביעות אלה תקל בשלב מאוחר יותר על הגנה מיטבית עליהם.

ה-summary כאפסניה תביעות

לסיום חשוב לציין מנגנון שבו ניתן להשתמש בכדי מצד אחד להטמיע בבקשה לפטנט הגדרה של תביעות מרובות ככל שניתן – יחד עם התחשבות בעלויות ההגשה הנובעות ממספר רב של תביעות.

ניתן לדוגמא לשתול מקצת מהתביעות בחלק ה-summary של הבקשה כאספקטים של ההמצאה – כאשר כפי שכבר אוזכר בפוסט קודם (ראו: סיכום ההמצאה = Summary of the invention) חלק זה של הבקשה מהווה אפסניה טובה להגדרה של אספקטים המצאתים הנחשבים כגנריים לגבי ההמצאה.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו עכשיו 052-5017356
כלל הפרויקטים | משרד איתן יפה לרישום פטנט

חיפוש פטנט | רישום פטנט | ניהול תיק פטנטים

צרו איתנו קשר

ייעוץ ראשוני

השאירו פרטים
ואחזור אליכם בהקדם