זכויות פטנטיות

הזכויות המוענקות לבעלים של פטנט מוגדרת בתביעות אשר התקבלו בפטנט.  חלק התביעות בפטנט מכיל תביעות בלתי תלויות ותביעות אשר תלויות בהם. התביעות הבלתי תלויות הן אלה אשר מגדירות את היקף ההגנה הרחב ביותר שהפטנט מעניק לבעליו.

התביעות

בכדי שתביעות של פטנט יעניקו הגנה מיטבית להמצאה, יש לוודא שהפטנט כמכלול יתמוך בהגנה המשתמעת מהתביעות.  זאת אומרת שפטנט אשר נרשם ונערך בקפידה בעדיפות יעניק לפחות כמה אפשרויות לגבי כל מאפיין אשר מוגדר בתביעות.

לדוגמא, אם תביעה בלתי תלויה בפטנט מגדירה מאפיין של "אלמנט אלסטי" אשר מיועד לבצע פעולה כלשהיא, אזי כדאי שבזמן רישום הפטנט עורך הפטנטים ייתן כמה דוגמאות לגבי איך ניתן ליישם את "האלמנט אלסטי" (נניח: קפיץ, גומי, ספוג …).

אם הפטנט ייתן דוגמא אחת בלבד לגבי "אלמנט אלסטי" זה, נניח קפיץ – אזי יתכן והפירוש שיוענק בשעת מבחן לתביעה שכזו, ובעקבות כך להגנה המוענקת בפטנט, תהיה מצמצמת לקפיץ בלבד, ולא לדרכים נוספות אשר בהם ניתן ליישם את האלסטיות.

ככל שהתביעות בפטנט יהיו רחבות יותר אזי הזכויות המוענקות מהפטנט יוכלו להיאכף בצורה אפקטיבית יותר.  הזכויות המוענקות מפטנט הן כאמור שליליות, זאת אומרת הזכות למנוע מאחרים מלבצע מגוון פעולות אשר קשורות להגנה שהתקבלה.  זכות למנוע לדוגמא: מכירה, שיווק, הצעה למכירה וכיו"ב.

זכויות פטנטיות

 

זכות שלילית ולא חיובית

הזכות המוענקת בפטנט אינה כאמור זכות חיובית ליישם את ההמצאה. זאת אומרת שמתן פטנט לגבי המצאה חדשה לא שוללת את האפשרות שהפטנט מפר פטנט בסיסי יותר שכבר ניתן בעבר למישהו אחר.

הזכויות המוענקות מפטנט יוצרות לבעלי הפטנט קניין רוחני אשר בו הוא יכל לסחור.  את הקניין הזה ניתן להעביר לגוף אחר בתמורה לתשלום או כל מטרה עסקית אחרת אשר משרתת את בעליו.

דוגמא לערך שקניין רוחני מייצר לחברה ניתן לראות בעת מכירה של חברה, כאשר בנוסף לנכסים המוחשיים שיש לחברה, ניתן משקל לנכסים הלא מוחשיים של הקניין הרוחני הנוצרים בין היתר מפטנטים שבבעלות החברה בקביעת שווי המכירה של החברה.

אכיפה של פטנט

הזכויות המוענקות בפטנט תחומות בזמן לעשרים שנה ממועד הגשת הפטנט. עד למועד קיבול של פטנט לא ניתן לאכוף הגנה לגבי ההמצאה המוגדרת בפטנט, אולם ניתן בתקופת זמן זו להתריע מעתיקים או לקוחות פוטנציאליים של ההמצאה לגבי העובדה שהוגשה בקשה לפטנט לגבי ההמצאה אשר תופר כאשר הפטנט יתקבל.

עצם מתן התרעה כזו יכולה להועיל בתביעת נזקים מוגדלים בחלק מהמדינות ממי שהפר את הפטנט, מכיוון שניתן יהיה לטעון שההפרה נעשתה ביודעין ולא בשוגג. במקרים מסוימים ניתן גם לתבוע הפרה לנזקים שנגרמו לבעלי הפטנט עוד טרם שהפטנט התקבל.

המועד המוקדם ביותר שאליו ניתן לנסות למתוח אחורה בזמן תביעה להפרה הוא למועד שבו הבקשה לפטנט שהניבה את הפטנט התפרסמה לראשונה.  ברוב המדינות, ניסיון לתבוע הפרה למועד שקודם למתן פטנט מצריך מתן התראה מוקדמת למי שהפר את הפטנט, ובנוסף מצריך שהתביעות שהתפרסמו עם פרסום הבקשה לפטנט יהיו כללית דומות לתביעות שהתקבלו בסופו של דבר בפטנט.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו עכשיו 052-5017356
כלל הפרויקטים | משרד איתן יפה לרישום פטנט

חיפוש פטנט | רישום פטנט | ניהול תיק פטנטים

צרו איתנו קשר

ייעוץ ראשוני

השאירו פרטים
ואחזור אליכם בהקדם