המלכודת

אגרת הרישום של בקשה לפטנט יכלה להגיע לעלויות גבוהות. בעוד האגרה לדוגמא בארה"ב יכולה להגיע לכמה מאות דולרים אם זכאים להנחה – בהגשה של בקשה לפטנט באירופה (שם אין הנחות באגרה) העלויות רק לרישום פטנט יכולות להגיע לכמה אלפי יורו.

לאור העלויות הגבוהות הכרוכות בניהול פורטפוליו פטנטים יש לתת משנה זהירות לידיעה של חוקי הפטנטים שלאורם בקשה לפטנט תחילה נרשמת ומאוחר יותר מנוהלת בעת בחינה – בכדי להימנע מטעויות היכולות לגרות לעיתים נזק בלתי הפיך להגנה המוענקת על ידי פטנט.

הגנה פטנטית היא כאמור טריטוריאלית, ולכן כאשר רוצים להגן על המצאה בכמה מדינות, יש ליצור "משפחה" של פטנטים בכל אותן מדינות שבהם מנסים לקבל הגנה.

פעם שבקשה לפטנט הוגשה במדינה, היא ממשיכה במסלול נפרד מאחיותיה ל"משפחה", כאשר הליך הבחינה נעשה על פי חוקי הפטנטים של אותה מדינה.  משמעות הדבר היא שפעולות כגון תיקוני תביעות המתבצעות בזמן בחינה לגבי בקשה לפטנט במדינה אחת, לאו-דווקא ניתן ונכון לבצע אותן בבקשה הנבחנת במדינה אחרת.

באירופה לדוגמא, סעיף 123 לאמנת הפטנטים טומן בקרבו שני תתי סעיפים (2) ו-(3) אשר בהילקחם יחדיו יכולים להוות 'מלכודת' למי שאינו בקיא בחוקי הפטנטים באירופה.

ס' 123(2) מגדיר שלא ניתן לשנות בקשה לפטנט באירופה כך שתחרוג מעבר לתכולה של הבקשה כפי שהוגשה. ס' זה מתייחס אם כך לבקשות לפטנט – ואמור להילקח בחשבון בזמן בחינה של בקשה לפטנט באירופה.

ס' 123(3) מאידך מגדיר שלא ניתן לתקן פטנט אירופי באופן שירחיב את ההגנה המוענקת על ידי הפטנט. ס' זה מתייחס אם כך למצב שבו כבר ניתן פטנט על המצאה ולכן רלוונטי למועד שלאחר תום הבחינה של בקשה לפטנט.

שילוב סעיפים אלה עלול להביא למצב שבו תוספת לתביעות של בקשה לפטנט אשר נעשתה בזמן בחינה ואשר מפרה את ס' 2 – לא ניתן יהיה מאוחר יותר בזמן התנגדות לפטנט לתקן על ידי הסרת התוספת מכיוון שזה יהווה הפרה של ס' 3.

דוגמא למקרה שבו ה'מלכודת' של סעיפים אלה הובילה לביטול פטנט ניתן לראות בפסיקה T0231/89 שנתנה באירופה לגבי פטנט שהתקבל עבור "דלת עם רשת נגד יתושים המכילה, בין ביתר, קפיץ פיתול שטוח".

בהתנגדות לפטנט הזה נטען שהמונח "שטוח" לא היה מתואר בפטנט כפי שהוגש ולכן הוספת אילוץ זה בזמן הבחינה היוותה הפרה של ס' 123(2) לאמנת הפטנטים.

אולם, מכיוון שבינתיים התקבל פטנט – לא ניתן היה לתקן בעיה זו על ידי הסרת המילה "שטוח" מכיוון שללא מונח זה התביעה תהיה רחבה יותר ובכך ס' 123(3) לאמנת הפטנטים יופר.

התוצאה הזו הובילה לביטול הפטנט על בסיס ה'מלכודת' של סעיפים 123(2) ו-123(3) – 'מלכודת', אשר נקראת באנגלית “the inescapable trap”.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו עכשיו 052-5017356
כלל הפרויקטים | משרד איתן יפה לרישום פטנט

חיפוש פטנט | רישום פטנט | ניהול תיק פטנטים

ייעוץ ראשוני

השאירו פרטים
ואחזור אליכם בהקדם